3. týden v mezidobí

Pondělí 25. ledna
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Úterý 26. ledna
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Bohoslužba slova ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 27. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Bohoslužba slova ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.
 • Zrušené akce: biblická hodina ve Velvarech

Čtvrtek 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Zrušené akce: mše svatá a setkání seniorů na faře

Pátek 29. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 30. ledna

 • Úklid vánoční výzdoby a Betléma od 9.00 hodin.
  Prosíme farníky o pomoc při úklidu výzdoby, na který naváže i úklid kostela.

Neděle 31. ledna
4. neděle v mezidobí / Památka sv. Jana Boska, kněze

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 10 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.