Úterý 15. září

  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin. (Památka Panny Marie Bolestné)

Středa 16. září

  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin. (Památka sv. Ludmily, mučednice)

Čtvrtek 17. září

  • Mše svatá ve Veltrusech – Pravidelná mše svatá, která se koná každý 3. čtvrtek v měsíci od 19.30 hodin.
  • Po mši svaté společenství modlitby a sdílení – manželé Novákovi.

Pátek 18. září

  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin. Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 19. září

  • Mše svatá na Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 20. září

  • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin. První svaté přijímání. Mši slouží P. Robert Benno Štěpánek.
  • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
  • Benefiční koncert Komorního orchestru studentů Pražské konzervatoře v Zeměchách. Kostel Narození sv. Jana Křtitele od 16.00 hodin.