17. týden v mezidobí

Pondělí 25. července / Svátek sv. Jakuba, apoštola

 • 17.30 hodin – Poutní mše svatá v kostele v Minicích

Úterý 26. července / Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 • 17.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Středa 27. července / Památka sv. Gorazda a druhů

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 28. července

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Pátek 29. července / Památka sv. Marty

 • 17.00 hodin – Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 30. července

Neděle 31. července / 18. neděle v mezidobí / Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.