2. týden v mezidobí

Pondělí 18. ledna
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Úterý 19. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 20. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.

Čtvrtek 21. ledna
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 19.30 hodin. Pravidelná bohoslužba,
  která se koná každý 3. čtvrtek v měsíci, kromě doby adventní.

Pátek 22. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 23. ledna

 • Mše svatá v Nelahozevsi od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí / Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Cyklus přednášek o svátosti smíření od 18.30 hodin online. (příště 14. 2. 2021)
  adresa: https://meet.google.com/czc-wahg-fui
  Jedná se o přednášky k prohloubení znalostí o svátosti smíření.
  Pro další informace kontaktujte pana jáhna nebo navštivte náš web.

Sobota 30. ledna

 • Úklid vánoční výzdoby a Betléma od 9.00 hodin.
  Prosíme farníky o pomoc při úklidu výzdoby, na který naváže i úklid kostela.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 10 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.