1. týden v mezidobí

Úterý 12. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 13. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.

Čtvrtek 14. ledna

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 18.00 hodin. Pravidelná bohoslužba,
  která se koná každý 2. čtvrtek v měsíci, kromě doby adventní.

Pátek 15. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 16. ledna

 • Mše svatá ve Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 17. ledna
2. neděle v mezidobí / Památka sv. Antonína, opata

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 10 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.