liturgické mezidobí


Pondělí 8. ledna

Úterý 9. ledna

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Středa 10. ledna

 • 7.00 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Čtvrtek 11. ledna

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše ve Velvarech

Pátek 12. ledna

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 13. ledna

 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Chvatěrubech

Neděle 14. ledna / 2. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 2

Svátek sv. Rodiny, 7. ledna 2024


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 14 h je v Nelahozevsi tříkrálový průvod. Jeden vychází od kapličky sv. Jana v Lešanech a druhý od TJ Dynamo Nelahozeves. Oba průvody se setkají kolem 15 h před Infocentrem. Akci pořádá Období sboru a Ochotníci Nelahozeves.
 • Od ledna plánujeme chodit v neděli od 15 h na fotbal/florbal. Z důvodu tříkrálového průvodu se tuto neděli ještě nesejdeme.
 • Společenství mladší mládeže se přesouvá z dosavadního sobotního termínu na termín původní, a to nedělní. Sejdeme se tedy poprvé v tomto roce v neděli 7. 1. od 18:30. Sraz je přímo na faře, kde začneme modlitbou (druhých) Nešpor. Přijďte, těšíme se na vás! Klára Nováková a Žyrkovi.
 • V pondělí vstupujeme do liturgického mezidobí. Vánoční výzdoba může zůstat ve vašich domácnostech až do 2. února, do Svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý od 9.30 pořádá Komunitní centrum Mosty v Kavárně Rígrovka počteníčko – čtení pro nejmenší.
 • V úterý od 16.30 je v kostele setkání ministrantů.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve čtvrtek od 9.30 pořádá Komunitní centrum Mosty v Kavárně Rígrovka Posezení u kávy + fotky z cest.
 • Tento čtvrtek od 18:30 se ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou uskuteční školení lektorů. Školit nás bude Jan Horák z roudnické farnosti, který toto školení poskytuje v rámci Pastoračního střediska AP. Kurz je vhodný jak pro ty z vás, kteří již při mších svatých čtou, tak pro ty z vás, kteří zatím ještě nečtou, ale rádi by tuto službu farnosti v budoucnu poskytovali. Kurz je zcela zdarma, prosíme jen o krátké přihlášení na emailové adrese (michal.zyrek@farnostkralupy.cz) nebo telefonicky/SMS/whatsapp na 739588244, abychom měli zhruba přehled, s kolika lidmi můžeme počítat. Děkujeme všem, kteří se již přihlásili. Těšíme se na vás! Iva a Michal Žyrkovi.
  I já bych se připojil a pozval vás na toto setkání. Služba slova je službou jak Bohu, tak především shromážděnému společenství. Na tom, jak čteme Boží slovo, mnohdy závisí, jak mu mohou druzí naslouchat. Proto prosím, abyste všichni zájemci na setkání přišli. Mimořádným služebníkům Božího slova pak bude uděleno požehnání při mši svaté o třetí neděli v liturgickém mezidobí – neděle Božího slova.
 • Ve čtvrtek od 19.30 je ve Veltrusech společenství modlitby a sdílení.
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství.
 • V pátek od 14.45 příprava na život z eucharistie.
 • V pátek od 15.30 proběhne na faře v rámci pátečního dětského odpoledne (PDO) workshop Vyrábění náramků z bavlnek. Povede paní Larysa Podolská. Materiál děti dostanou. Workshop probíhá ve spolupráci s ukrajinsko-českým projektem Jedno slunce – Одне сонце, který je dotován Nadací Via. Na workshop jsou zvány i ukrajinské děti. Petra Wandrolová.
  Já bych chtěl připojit, že obecně jsou na PDO zvány děti předškolního věku a prvního stupně. A že mohou přicházet i děti nekostelové, tedy že děti mohou na PDO zvát také své spolužáky a kamarády. To je jeden ze smyslů PDO.
 • V pátek večer bude zasedání ekonomické rady farnosti (ERF).
 • V sobotu pořádá Komunitní centrum Mosty v Kavárně Rígrovka od 10 h cukrářský workshop – jak na makronky.

DALŠÍ INFORMACE


Probíhající Tříkrálová sbírka

V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se do ní aktivně zapojují. Pokud byste ještě chtěli pomoci s koledováním, neváhejte se obrátit na ředitelku charity, paní Báru Kovářovou. Jistě ještě koledníky, jak malé, tak dospělé, uvítá.


Mimořádní služebníci eucharistie

Drazí farníci, chtěl bych vás informovat, že v lednu probíhá v Praze kurz pro mimořádné služebníky eucharistie. Za naši farnost jsem vyslal dva kandidáty – Michala Žyrka a Lucii Forintovou. Michal Žyrek by měl pomáhat s podáváním svatého přijímání při mších svatých v Kralupech, s donášením eucharistie starým a nemocným, a případně také s vystavováním eucharistie. Lucie Forintová se připravuje na službu donášení eucharistie starým a nemocným, zvláště v oblasti Velvar, a také na vystavování eucharistie – takže se budou moci ve Velvarech rovněž scházet ke společné adoraci. Oběma děkuji za jejich ochotu a věřím, že kurz absolvují a budou tuto službu v našem společenství moci vykonávat. Až mi dorazí potvrzení o absolvování kurzu, ustanovím je k této službě veřejně při nedělní bohoslužbě – udělím jim také požehnání. Prosím, pamatujte na ně ve svých modlitbách.


Karneval pro děti a „farní ples“

Přátelé a kamarádi, léto je za námi a pomalu, ale jistě přichází zima. Jestli se letos dočkáme bílých Vánoc nevíme, ale to, že se uskuteční náš oblíbený společenský večer, to víme určitě. A bude skvělý! Rozhodli jsme se totiž pro několik změn a věříme, že se vám ples bude líbit ještě více než doposud. Můžete se těšit na novou kapelu i nové místo.
Přijďte si zatančit a ochutnat speciality rodinné zlonínské restaurace.
Kdy? 20. ledna 2024 od 19:30
Kde? V restauraci Zlonínský dvůr
Cena? 300 Kč pracující / 200 Kč studenti
Pití i jídlo tentokrát zajistí restaurace, proto, prosíme, nic nenoste. Těšíme se na vás!
Poznámka pod čarou:
Karneval pro děti se bude konat ve stejný termín (20. ledna) od 9:30 v prostorách bývalé Jistoty u Církve Bratrské
Obě akce pořádá farnost Neratovice, ale my se jí můžeme účastnit. Zvu tedy všechny k účasti.


Farní tábor pro děti

Farní tábor (Habartovi), pro děti 8-14 let, termín 3. 8. – 10. 8. 2023. Tábor plný dobrodružství, to je oč tu běží. Přihlas se a zažij ho spolu s námi. Místo konání: Středisko Slunečnice, Uhelná Příbram 132, 582 45 Uhelná Příbram. Věk: 8-14 let (pro mladšího sourozence možná výjimka). Chcete-li dítě přihlásit nebo máte jakýkoliv dotaz, dejte nám vědět. Email: habartjakub@seznam.cz; tel: 775 276 588.
Kuba a tým – z neratovické farnosti.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 31. prosince: 4 890 Kč.
Sbírka z 1. ledna: 7 579 Kč.
Sbírky byly vykonány na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.