Velikonoční oktáv

Pondělí 18. dubna / Velikonoční pondělí

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Úterý 19. dubna

 • 17.00 hodin – Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Pastorační a ekonomická rada na faře
 • 19.15 hodin – Společenství mládeže ve Veltrusech

Středa 20. dubna

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 18.00 hodin – Velikonoční koncert ZUŠ Kralupy ve farním kostele

Čtvrtek 21. dubna

 • 9.00 hodin – Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech

Pátek 22. dubna

 • 17.00 hodin – Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 23. dubna / Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

 • 12.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech se svátostí manželství
 • Zrušené akce: Mše svatá v Nelahozevsi

Neděle 24. dubna / 2. neděle velikonoční / neděle Božího milosrdenství

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech  
 • 16.00 hodin – Benefiční koncert v kostele v Zeměchách
 • 18.00 hodin – modlitba za oběti genocidy v Arménii u chačkaru v kralupském parku

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.