5. týden postní


Pondělí 27. března

Úterý 28. března

 • 16.30 hodin – Setkání ministrantů na faře (Chmelova 212)
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Pastorační a ekonomická rada na faře

Středa 29. března

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Biblická hodina ve Velvarech v Kostce (býv. synagoga)

Čtvrtek 30. března

 • 17.30 hodin – Křížová cesta ve Velvarech
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 31. března

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná křížová cesta.

Sobota 1. dubna

 • 16.00 hodin – Bohoslužba slova v Minicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 2. dubna / 6. neděle postní / Květná neděle

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Rytmická mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.