Vitráž středového okna v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech je restaurována.

Práce prováděli restaurátoři Milan Augustin a Dagmar Voláková. Celková délka restaurování byla pět týdnů. Nyní za slunečného počasí máme opět prozářený oltářní obraz korunování Panny Marie v podobě vitrážové výplně nad hlavním oltářem, jako tomu bylo v dobách po dostavbě kostela.

V neděli 14. srpna 2022 v rámci mše svaté bylo toto nové středové okno vysvěceno.

Více se dočtete ve Farních listech č. 3/2022

Foto: Petr Belica, Michal Žyrek, archiv