V neděli 8. listopadu 2020 byla plánovaná dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Z důvodu pandemie COVID-19 se opět nebude realizovat.

Jarní improvizovaná sbírka sice nedosáhla obvyklé výše, ale přesto se sešlo přes 400 tisíc Kč, které mohla Arcidiecézní charita použít ve prospěch potřebných.

Vzhledem k současné situaci ve společnosti je práce charity velmi zatížena pomocí lidem postiženým nákazou. Charita se běžně stará o velký počet nemocných a opuštěných lidí, o osoby bez domova, o matky s dětmi a mnoho dalších skupin potřebných lidí. Nyní je vše komplikováno jak nutnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními, tak nárůstem žádostí o pomoc nemocným, ale také úbytkem nakažených zaměstnanců nebo zaměstnanců v karanténě. Jedná se o velice náročnou práci. Ač se o službě charit v médiích nehovoří, je v ní cenné svědectví o křesťanské solidaritě s trpícími.

Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.

Informace o tom, jak postupovat:

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:
Bankovní spojení: 749011/5500
variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303Pro poskytnutí daru přes mobilní bankovní aplikaci stačí naskenovat QR kód.

Za všechny dary mnohokrát děkujeme.