Prožijte období adventu společně s námi, dopřejte si chvilku pohody
a zastavení, při poslechu hudby v některém z kostelů naší farnosti.

Využijte další příležitost, po Noci kostelů, kdy se mohou při kulturní akci v kostele potkat
praktikující i nepraktikující katolíci společně s ostatními věřícími i nevěřícími.

Těšíme se na setkání s vámi.


Přehled benefičních adventních koncertů

ve prospěch našich bohoslovců Zdeňka a Petra

27. 11. 2022
od 19.00 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

Adventní koncert – 1. neděle adventní
(Období sboru, Vojtěch Hrňák, Scherzo clarinetto ze ZUŠ Kralupy)
Program koncertu ZDE

4. 12. 2022
od 18.00 h.

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek

Adventní koncert – 2. neděle adventní
(Období sboru, Scherzo clarinetto ze ZUŠ Kralupy)
Program koncertu ZDE

11. 12. 2022
od 18.00 h.

Kostel sv. Ondřeje
Nelahozeves

Adventní koncert – 3. neděle adventní
(Období sboru, Scherzo clarinetto ze ZUŠ Kralupy)
Program koncertu ZDE

18. 12. 2022
od 18.00 h.

Kostel sv. Jiří
Velvary

Adventní koncert – 4. neděle adventní
(Období sboru, Velvarský pěvecký spolek)
Program koncertu ZDE

24. 12. 2022
od 15.15 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

Zpívání s Kralupskou scholou
za účasti Šimon Family Band.

Vstupné na koncerty je dobrovolné a veškeré získané finanční příspěvky budou použity na pomoc potřebným.
Konkrétně budou finanční prostředky použity na pokrytí části nákladů za studium našich dvou bohoslovců z Kralup.Ostatní koncerty a kulturní program:

4. 12. 2022
od 16.00 h.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Zeměchy

Benefiční koncert souboru Flauti Vivace
pořádaný spolkem Hudba staví chrámy

7. 12. 2022
od 18.00 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

Adventní koncert ZUŠ Kralupy nad Vltavou

22. 12. 2022
od 18.00 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

J.J. Ryba: Česká mše vánoční
v podání ZUŠ Kralupy nad Vltavou

24. 12. 2022
od 14.00 h.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Zeměchy

Vánoční koledování
pořádané spolkem Hudba staví chrámyAdvent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. Letos advent začíná v předvečer neděle 27. listopadu.
Advent je pro křesťany začátkem nového liturgického roku.

Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě. Pro toto období se rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na adventním věnci, každou adventní neděli o jednu navíc. To může také připomínat blížící se příchod Krista, který je světlem ve tmě. Zelený kruhový věnec také může naznačovat na věčnost a Boha (nemá začátek a konec).

V období adventu se nehrají a nezpívají koledy. Ty patří až do období Vánočního, které začíná 24. prosince večer.


Během adventních koncertů vystoupí:varhaník

Vojtěch Hrňák


Pěvecké uskupení

Období sboru

sdružuje zpěváky a hudebníky
z Nelahozevsi, Lešan a okolí


Kralupská SCHOLA

jejíž většinu tvoří

Šimon Family Band


klarinety

Bohuslava Převrátilová

soubor Scherzo clarinetto
ze ZUŠ Kralupy nad Vlt.


Adventní koncerty 2022