Královské město Velvary po mnoha letech prací otevírá krásný hřbitovní kostel vybudovaný v letech 1613-1616 italským stavitelem Santinim Malvazionem. Chrám prošel v posledních letech celkovou opravou střechy, krovů, fasád, kamenných prvků i restaurováním vitráží. Vyvrcholil odkryvem původní renesanční výmalby z roku 1616. Při stavbě kostela se o financování postarali velvarští měšťané. I dnes proběhla obnova kostela přispěním města.

Díky spolupráci naší farnosti s královským městem Velvary se otevření kostela svatého Jiří ve Velvarech stalo dalším bodem Noci kostelů. Nyní se počet otevřených kostelů v kralupské farnosti zvýšil na osm.

Vzhledem k jednomu z témat letošní Noci kostelů, kterým je rok skla, je úžasné představit kostel po kompletní rekonstrukci. Jsou zde nově restaurovány rozsáhlé vitráže všech oken kostela.

Objekt kostela bude otevřen po celý den a samotný program zahájí mše svatá v 19.30 hodin. Mši bude sloužit P. Mgr. František Masařík (administrátor Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou). Po bohoslužbě se krátce promluví o minulosti a osudech této významné stavby. Nejen starosta města Velvary poděkuje všem, kdož přispěli k její záchraně a obnově.

V devět hodin večer vystoupí Velvarský pěvecký spolek a slavný český chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri. Kostel bude při slavnostním osvětlení dále otevřen v tichosti až do noci. Pro všechny zájemce bude možné absolvovat prohlídku kostela.

Sběratelé razítek na pamětní karty Noci kostelů se mohou těšit na originální razítko. To nebude chybět ani ve Velvarech.

Kompletní program pro NOC KOSTELŮ 2022 najdete na našem webu.