nockostelu.cz/kostel/2819/

Kostel sv. Jiří na hřbitově ve Velvarech

Program Noci kostelů:

  • 12:00 – 18:00  Kostel otevřen pro volnou prohlídku
  • 19:30 – 20:20  Mše svatá (Pro zachování nerušeného průběhu obřadu během mše svaté neprobíhá volný pohyb návštěvníků po kostele, ani prohlídky kostela. Na bohoslužbu může přijít kdokoliv, kdo touží po sblížení s Pánem Bohem.)
  • 20:30 – 20:50 Minulost a osudy kostela (Pár slov o historii stavby až po významnou rekonstrukci v posledním období.)
  • 21:00 – 22:00 Koncert Velvarského pěveckého spolku a chlapeckého pěveckého sbor Boni Pueri
  • 23:50 Uzavření kostela

Další informace na webu královského města Velvary.


Pravidelné bohoslužby:

Neprobíhají zde pravidelné bohoslužby.


Doprava:

Autobusová zastávka PID – Velvary, nám.

Vlakové nádraží ČD – Velvary


HISTORIE KOSTELA:

ANOTACE
Jednolodní orientovaná sálová stavba s půlkruhově ukončeným kněžištěm, sakristií přiléhající v ose a štítovým průčelím. Kostel byl vystavěn Santinim Malvazione v letech 1613-16 a v renesanční podobě se dochoval pouze s malířskými úpravami interiéru.

HISTORICKÝ VÝVOJ
Za dobu výstavby kostela bývá považováno rozmezí let 1613 – 1616, kdy ji financovali velvarští měšťané. Podle všeho kostel opravdu již roku 1614 stál, nicméně po tomto letopočtu, až do roku 1620, probíhaly ještě další dokončovací práce a výzdoba interiéru. Byla např. vestavěna trojramenná kruchta s točitým schodištěm a k západní straně byla přistavěna jednoduchá venkovní kazatelna.

Další barokní úpravy byly spíše drobného rázu – ve druhé polovině 17. století došlo ke zvýšení kruchty o druhé patro, na počátku 18. století byla přistavěna sakristie a v roce 1878 došlo ke snesení venkovní kazatelny. Z počátku 18. století pochází nástěnné malby interiéru.

POPIS
Kostel sv. Jiří, obklopený rozsáhlým hřbitovem, se nachází v jižní části města, při silnici do Kralup nad Vltavou. Hmotově výrazný jednolodní orientovaný kostel se scelenou sálovou dispozicí uzavírá neoddělené kněžiště s půlkruhovým půdorysem. Vnější fasády člení opěráky a mezi nimi vysoká okna s kružbami.

Jednotný dojem interiéru umocňuje průběžné zaklenutí síťovou klenbou se štukovými žebry zaobleného profilu, dosedající na polopilíře s římsovými hlavicemi, zdobenými andílčími, ženskými i mužskými hlavičkami. Na západní straně je vsazena mělká dvoupatrová kruchta s malovanými poprsněmi. Na západní straně schodišťové přístavby byla původně vysazena jednoduchá venkovní kamenná kazatelna, snesená v 2. polovině 19. století.

Hřbitov vymezuje ohradní zeď s pilířovou branou situovanou mezi kostelem a špitálem. Na hřbitově se nachází řada kvalitních náhrobků. K nejcennějším patří náhrobek Františka Dvořáka s prolamovaným kovovým křížem a náhrobek rodiny Gollových s figurálním reliéfem od Františka Bílka. Bývalý špitál, situovaný podél cesty na východní straně areálu, je architektonicky jednoduchá přízemní stavba zdobená bosovaným portálem. Jeho průčelí lícuje s ohradní zdí hřbitova. Na vnější straně ohradní zdi starší části hřbitova, na jejím jihovýchodním konci, je v nice umístěn kamenný reliéf s Pannou Marií Staroboleslavskou.

Předmětem ochrany je kostel sv. Jiří, bývalý špitál, hřbitov, náhrobky Františka Dvořáka a rodiny Gollových, ohradní zeď s branou a s reliéfem P. Marie Staroboleslavské a k tomu náležející pozemky.


KŘESŤANSKÝ KOSTEL – ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Základní popis jednotlivých částí kostela najdete ZDE.