Již probíhá výběr kostelů, které bude možné letos do Noci kostelů zapojit. Tento výběr je opět nejvíce ovlivněn personálním zajištěním pro organizaci otevření a programu kostela, neboť bez obětavých farníků a dobrovolníků nelze takovou akci realizovat a Pán Bůh jim za to zaplať.


V tuto chvíli, kdy se vše teprve připravuje, budeme rádi za jakékoliv vaše podněty a návrhy jak udělat pro vás letošní Noc kostelů zajímavou i přínosnou. Každý podnět i nabídku spolupráce na dobrovolnické úrovni uvítáme. Jsme moc vděční i za každou podporu, partnerství a sponzorství této akce, neboť díky tomu máme možnost akci zlepšovat a více rozšiřovat v rámci našeho regionu.

Pokud nás budete chtít jakýmkoliv způsobem podpořit, pak je mnoho možností. Kromě partnerství, sponzorského daru nebo dobrovolnické spolupráce je velmi potřebná i každá podpora pomocí šíření informací o Nocí kostelů sdílením příspěvků a zpráv. Minimálně nás můžete podpořit potvrzením své účasti nebo zájmu u naší události na Facebooku – www.facebook.com/events/6092303534116922.

Koordinátorem a kontaktní osobou pro Noc kostelů za Římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou je Petr Belica, na kterého se můžete ohledně dotazů, podnětů i návrhů spolupráce obracet.

Těšíme se v ideálním případě na viděnou s vámi v některém z našich kostelů.


Petr Belica, koordinátor pro kralupskou farnost
📞 311 230 739, 608 381 378
 editor@farnostkralupy.cz

Sledujte také profily farnosti na Facebooku a YouTube: