Program Noci kostelů v kralupské farnosti uzavře závěrečný koncert ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou. Závěr v podobě „hudební tečky“ se stal již v naší farnosti tradicí.

Letos se můžete těšit na Dvořákův komorní sbor, který již podruhé v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou uvede Lužanskou mši od Antonína Dvořáka. Poprvé jste ji u nás v kostele mohli slyšet již v neděli 21. 11. 2021 v rámci koncertu „Pocta Antoninu Dvořákovi“.

Okolnosti vzniku skladby:

Mše vznikla z podnětu významného architekta a mecenáše umění Josefa Hlávky, pozdějšího zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd. Hlávka si roku 1886 nechal u svého letního sídla – zámku v západočeských Lužanech – vystavět novou kapli. Když mělo v následujícím roce dojít k jejímu vysvěcení, požádal přítele Dvořáka, aby k této příležitosti zkomponoval novou mši. Dvořák, který si Hlávky velmi vážil, rád vyhověl a vytvořil mši pro sóla, sbor a varhany. Práce mu zabrala necelé tři měsíce.

Reportáž z listopadového koncertu sboru:

zdroj: Kralupy TV